המרפסת

מדור המרפסת - נותן במה לפעילותם החדשנית של ארגונים חברתיים בתחום פתוח המשאבים. המדור מעלה לדיון סוגיות בתחום זה ומאפשר חשיפה ליוזמות מעניינות. אתם מוזמנים להצטרף .

בינתיים עלו על המרפסת הארגונים הללו:
1. אלול - אלו ואלו. מרכז לתרבות יהודית, בית מדרש פלורליסטי בירושלים.  בית המדרש הציג יוזמה של במת מספרי סיפורים ושיתף באתגר הפעלתו כפרויקט מניב הכנסה. קישור
2. נגישות ישראל -  הציגו מודל של הקמת פורום עסקים מקדמי נגישות. קישור
3. תנועת אחותי -  כתבה על חנות סחר הוגן  "אחותי" שפתחו בתל אביב. קישור
4. ארגון בקול ומרכז מנו - ניתוח אירועים מוזיקליים לגיוס תרומות שהפעילו  קישור
5. עמותת המודל החברתי ישראלי - ניר שריג מציע מודל של שיכפוליות וייצוא חברתי קישור
6. ארגון העובדים מען - הכנסות עצמיות מתערוכת מכירה של אמנות קישור