יום שלישי, 16 במרץ 2010

כנס המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

כנס "בר המצווה" של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון התקיים היום. הכנס הוקדש לציון תרומתו ולכבודו של פרופסור בנימין גדרון שפורש מהאוניברסיטה ומן המרכז. האוירה בבניין הסנאט היפהפה היתה חגיגית ומשפחתית. בתמונה: פרופ' בנימין גדרון (ולצידו ענבל אבו)

הכנס הפגיש כ- 80 - 100 חוקרים, נציגי קרנות, מנהלי ארגונים ואנשי מקצוע העוסקים בארגוני המגזר השלישי. הנושא המרכזי היה: אתגרים במחקר והכשרה במגזר השלישי. הכנס כצפוי היה אקדמי ותיאורטי מאוד.

מטשטוש גבולות לשרטוט גבולות בין המגזרים
את הכנס פתח פרופ' הלמוט אנהייר שסקר על ציר הזמן את השינויים בתפיסת הפילנתרופיה והתמקד במונח השקעה חברתית. Social Invesment . לדעתו, למרות השימוש העכשיווי במונח "כלכלי" (השקעה) לתיאור פעילות פילנתרופית, עלינו להגדיר השקעות חברתיות לא רק במונחים כלכליים ויש לבחון השקעות חברתיות במונחים חברתיים, שהם ארוכי טווח.

פרופסור מרגרט האריס דברה לקהל בבאר שבע ממקום מושבה בבריטניה ודבריה הועברו באמצעות צילום שהוקרן על מסך ענק. פרופ' האריס עסקה בטשטוש הגבולות בין המגזרים ובדפוסים שונים של שותפויות בין המגזרים. היא טענה כי יש להציג דוגמאות של שיתופי פעולה כאלה מהזוית של הארגונים החברתיים, לחקור את הציפיות של שני הצדדים מהשותפויות ולהביא את הממצאים לכדי מדיניות ממשלתית.
שאלה מעניינת שהעלתה היתה: מדוע יש כאלה המעוניינים בטשטוש הגבולות בין המגזרים? מי אלה המעוניינים בכך? לדעתה יש לכך מניע אידיאולוגי עמוק.

למרות הפתיחה שעסקה בטשטוש הגבולות בין המגזרים היה זה פרופסור גדרון שבהרצאה המרכזית של הכנס הציג הצעה לשרטוט מובנה וברור של מאפייני הארגונים החברתיים. המצגת היתה ניתוח תיאורטי של גישה הגורסת כי יש קשר בין התפקיד החברתי של המגזרים בחברה לבין המאפיינים של ארגונים המרכיבים אותם. המבנים של הארגונים מבטאים את התפקידים החברתיים של המגזר. לדבריו אלכ"רים יכולים לתרום לחברה האזרחית בדרך בה הם מבנים מספר מערכים:
1. מערך אספקת השירותים.
2. משילות
3. כוח אדם
4. משאבים כספיים
5. מדידות ותוצאות.
יש חשיבות לדרך בה הארגונים משתפים את הלקוחות שלהם ואת הציבור.
לדבריו קיום מלכ"רים לכשעצמו אינו מקדם את החברה האזרחית. יש להבנות ולנהל את הארגונים תוך פיתוח מערכי ניהול משתפים.

"מנהיג אקדמי", "מקים הקהילה האקדמית בתחום המגזר השלישי"
המצגת של פרופסור גדרון כמו סיכמה תקופה של מחקר ועשייה אותה הוביל במהלך העשורים האחרונים: תיאור המגזר השלישי וארגוניו, שרטוט גבולותיו ותכונותיו ביחס לשאר המגזרים. היא העמידה אותו, כראוי, בראש אנשי האקדמיה הבולטים בתחום הזה.
לחומר של הכנס צורף תקליטור עם פרסומים של בני גדרון ופרסום מודפס מלא וחדש בנושא חם ובוער: ארגונים חברתיים עסקיים בישראל. נתונים על תופעה חדשה. שפרסם יחד עם דקלה יוגב. עבורי - פרסום שהוא חגיגה אמיתית.

ולסיום ברכות לד"ר חגי כץ, (בתמונה) מנהל המרכז לחקר המגזר השלישי, שהוא אמנם ותיק בתחום אבל בהחלט נכנס לנעלים גדולות. בהצלחה!


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה