יום רביעי, 1 במאי 2013

מחקר חדש חושף נתונים מדאיגים על מאפייני ההעסקה במגזר השלישי בעשור האחרון


האם המגזר השלישי עשוי להיות פתרון לתעסוקה בטוחה כיום?
מהם המאפיינים של משרות שכיר במגזר השלישי?
מה חשוב לכולנו לדעת על תעסוקה במגזר השלישי? 

מחקר חדש שנחשף כאן לראשונה ויתפרסם במלואו בקרוב, מביא נתונים וסוקר את המגמות של שוק העבודה של המגזר השלישי בין השנים 2009 – 2000

את המחקר ערכו ד"ר חגי כץ  וגב' הילה יוגב קרן מהמרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי*, אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה לניהול ע"ש גלייזר והוא נחשף לראשונה בסמינר חוקרים שהשתתפתי בו אתמול. הסמינר התקיים במרכז לחקר הפילנתרופיה, בביה"ס לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית  בירושלים, בראשו עומד פרופ' הלל שמיד שגם ארח את המפגש.


זהו מחקר כמותי מקיף שמומן על ידי קרן כהנוב, שנסגרה כידוע. הדו"ח המלא יופץ בשבוע הבא. את המצגת יהיה אפשר לראות בקרוב בפייסבוק של דר' חגי כץ ובאתר המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. החוקרים במחקר הנוכחי ערכו ניתוח רב שנתי לנתונים מעשור שלם לגבי המאפיינים, ההרכב והדינמיקות על שוק העבודה במגזר השלישי.


נקודת המוצא של המחקר הוא ניסיון לבחון כיצד נראה שוק העבודה של המגזר השלישי. כאשר יש טענה שאחד מתפקידי  המגזר השלישי זה העסקה ויש להגביר את תפקידו של המגזר כגורם מעסיק.

ג'רמי ריפקין Jeremy Rifkin טוען בספרו: The End of Work   כי אנו צופים עולם בו המגזר הציבורי מתכווץ, המגזר העסקי מתייעל  והפתרון שהוא מציע הוא – עליה בתעסוקה במגזר השלישי. לטענתו, המגזר השלישי יוכל ליצור עבודות דחק על מנת למנוע מאנשים להיות באבטלה כרונית. במגזר השלישי תעסוקה יכולה להעניק זהות, משמעות. וכאן יש לה תועלות נוספות – הרחבת מערכת השירותים החברתיים.

מחקרים של הופקינס ומחקרים בארץ מעידים על גדילה מתמדת של המגזר השלישי משנות השמונים של המאה ה- 20.  בישראל, הנתונים של הלמ"ס בשנתיים האחרונות, מראים התייצבות במספר המשרות במגזר השלישי משנת 2008. 


כץ ויוגב קרן התבססו על מאגר נתונים עצום. חצי מליון רשומות על נתוני משרה בכל שנה בממוצע. נתוני משרת שכיר. הם נתחו את הממצאים, שהגיעו משלושה מקורות: 1. מסד הנתונים של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. 2. קבצי פרט של מס הכנסה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.3. נתוני מפקד האוכלוסין, 2008. מידע אודות משלח יד והשכלה.

הממצאים:
 • מספר משרות: במהלך עשור, נראית מגמה יציבה של גידול במספר משרות שכיר במגזר השלישי. בשנת 2000 -  467,082 משרות שכיר , בשנת 2009 – 569,097 משרות שכיר. עם זאת, נתוני הלמ"ס מראים שקיימת דעיכה במספר המשרות במגזר השלישי החל משנת 2009, 2010. 
 • העסקת צעירים. כוח האדם במגזר הופך בהדרגה ליותר צעיר. עולה שעור הצעירים המועסקים בו. 
 •  מיקום. נמצאה ירידה קלה במספר המשרות בתל אביב ועליה מתונה בפריפריה. 
 • השכלה של העובדים במגזר השלישי גבוהה. יותר מ 80% מהעובדים הם בעלי תעודת בגרות.
 • תחלופה גבוהה.  61% מהעובדים הם עובדים במשרה פחות משנתיים. חציון הוותק הוא שנה ותשעה חודשים.
 • ריבוי משרות זמניות. רק מעט יותר משליש מהמשרות נמשכות שנה שלמה.
 • דפוסים עונתיות קבועים ויציבים. ירידה של 20% בהיקף העבודה בחודשי הקיץ וחגי תשרי. בולטת ביותר בתחומי החינוך מחקר, התרבות והפנאי.


שכר העובדים במגזר השלישי
נמצא כי השכר החודשי הממוצע למשרה  בשנת 2009 הוא 4,230 ש"ח. (לא מתוקנן למשרה מלאה) . לעומת זאת, על פי הלמ"ס השכר  החודשי הממוצע במשק למשרת שכיר בשנת 2009 הוא  8,131 ₪.
לפי תחומים: בתחום הבריאות – השכר במגזר השלישי קרוב לממוצע במשק.
לפי מאפיינים אישיים: נשים מרוויחות פחות מגברים. צעירים מרוויחים מעט מאוד. הנתונים המדייקים יופיעו מצגת שתופץ בקרוב.
לפי משלחי יד: ממוצע שכר למנכ"לים במגזר השלישי כ-  17,000 ש"ח ולעומת זאת, ממוצע השכר של עובדי שמירה וסדרנים:  2,800 ₪. 
עם זאת, לגבי פערי שכר בין מנהלים ועובדים זוטרים,  לטעת ד"ר כץ, במגזר השלישי אנחנו רחוקים מהמצב המדאיג שקיים במגזר העסקי.
היקף משרה: אנשים המועסקים במגזר השלישי, עובדים בממוצע 62% משרה.  אומדן השכר שלהם לו היו עובדים במשרה מלאה: 6,822 ₪

יחס שכר בין המשרות במגזר השלישי ביחס לכלל האוכלוסייה: במגזר השלישי עובדים חדשים וצעירים מועסקים במשרות חלקיות בשעור גבוה יותר מאשר בשאר המגזרים.  אנשים בעלי תואר אקדמי עובדים בדרך כלל בחלקיות משרה במגזר השלישי. 
מנבא שכר: ותק, מגדר. מנבא נוסף - מעמד סוציו אקונומי של הישוב. כל זאת בדומה לשירות הציבורי. 

מיעוטים
: ממצא שעניין אותי במיוחד: שיעור עבודת מיעוטים במגזר השלישי היא נמוך ביותר.  רק 7%  מהעובדים המועסקים במגזר השלישי הם מוסלמים מהחברה הערבית. (91% יהודים) השאר דרוזים ואחרים. (ואני שואלת: האם המגזר השלישי עשוי להיות מנוע צמיחה להעסקה של עובדים מהחברה הערבית?)


לסיכום
למרות צמיחה יחסית במספר משרות במגזר השלישי בעשור האחרון, אופי התעסוקה אינו מעודד. המחקרים כמו גם המחקר הנוכחי מראים שהמגזר השלישי אינו מקור לתעסוקה בהכנסה גבוהה, ואינו נותן בטחון תעסוקתי לאורך זמן. קיימת תחלופה גדולה וקיימים פערי שכר בין המשרות במגזר השלישי למגזרים אחרים.

במיוחד היום,  ה- 1 למאי, חג הפועלים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: מה תפקידם של מנהלים מארגוני המגזר השלישי בהבטחת העסקה יציבה, בטוחה והוגנת לעובדים איתם?


* דר' חגי כץ פרש לאחרונה מניהול המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי והוא כיום מרצה וחוקר כיום בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. לפי מה שהבנתי, המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי נמצא כיום למעשה במצב לא פעיל. 

6 תגובות:

 1. הנה הקישור למחקר עצמו
  http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/9283A9F6-341C-48FD-839A-3993B88A8BB4/127742/ShukHaAvoda_SMALL_180413.pdf

  השבמחק
 2. עפרה,

  אני סבורה כי המגזר השלישי הקדים את זמנו במודל העסקה המשתנה
  המאפיין השתלבות בתעסוקה של אוכלוסיות בעלות רקע מקצועי אקדמי או אחר...

  יש לזכור כי המגזר השלישי הינו מעסיק קבלן לכל דבר וענין
  אם כי נתפס מכובד יותר (לרב!)

  במחקר קיימת התיחסות לתעסוקת נמוכה של מיעוטים במגזר השלישי אני סבורה שנפלה טעות בהגדרה כיוון שלא מעט ארגונים בחברות המיעוטים מתפקדים מכספי פילנטרופיה והמועסקים בה שיכים לקבוצה זו לכל דבר.

  נושא חשוב לדיון מורחב!

  שבת שלום

  אתי

  השבמחק
  תשובות
  1. אתי, תודה על תגובתך. המגזר השלישי מאפשר העסקה בתנאים פחות טובים מאשר במגזר הציבורי. ולכן הוא התרחב ויש לו חלק בהפרטה. המחקר הזה מצביע , לדעתי על הבעייתיות שבכך. (העסקה עונתית למשל) .
   לגבי העסקת מוסלמים, המחקר מביא את הנתונים כפי שהם במציאות. והמציאות היא שלא נמצא כיום שעור גבוה של עובדים מהחברה הערבית בארגוני המגזר השלישי. וגם אין שעור גבוה של ארגוני מגזר שלישי שפועלים בחברה הערבית.
   מסכימה איתך שזה בסיס לדיון חשוב!
   כל טוב, עפרה

   מחק
 3. על זה נאמר "כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם"...

  המודעות לעבודה שיש בה שליחות ציבורית גבוהה במגזר היהודי.
  אין פלא אפוא ש91% מהעובדים במגזר השלישי הם יהודים.
  וכן לגבי המוכנות לעבוד בשכר נמוך מהממוצע בשוק.
  המגזר השלישי פחות תובעני ואולי לכן יש יותר פתיחות למשרות חלקיות.

  ר.ה.

  השבמחק
 4. ר.ה יקר/ה,
  מה שהנתון לגבי מרקם האוכלוסייה במגזר השלישי אומר להבנתי, הוא למעשה כי החברה הערבית לא מיוצגת בו וניתן להניח כי השירותים שהמגזר מציע לא מגיעים לאוכלוסיה הזו. זה חבל מאוד לדעתי, גם במובן של השילוב במקומות עבודה.
  ולגבי הנכונות לעבודה בשכר נמוך, לדעתי על ארגונים חברתיים להקפיד לא להעסיק עובדים בתנאים נצלניים, למרות המגבלות התקציביות. עפרה

  השבמחק
 5. היי עפרה..אחלה כתבה..שכחת לציין נתון שעובדי מדינה לא רוצים שידעו..הרבה עמותות משמשות כמכבסה להלבנת הון...
  ---
  http://www.mystarname.com/
  מאגר קרנות פילנתרופיות יהודיות חופשי

  השבמחק