יום ראשון, 14 בנובמבר 2010

דרגות במתן תרומה - קריטריונים עתיקים

שאלתם את עצמכם - האם עסקים תורמים לקהילה בדרך נכונה?
הנה הצעה עתיקת יומין להערכת דרגות במתן תרומה. נסו ליישם את הקריטריונים הללו כאשר אתם בוחנים את דרכן של חברות עסקיות לתרום לקהילה. בהחלט יתכן שהם רלוונטים גם היום....

שמונה מעלות הצדקה על פי הרמב"ם

מעלה גדולה שאין למעלה ממנה - זה המחזיק בידי ישראל שמָךְ [=שהפך לעני], ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאול [=יבקש]
; ועל זה נאמר "והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך" (ויקרא כה, לה), החזק בו שלא ייפול ויצטרך.
פחות מזה - הנותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה.
וקרוב לזה - הנותן לתוך קופה של צדקה; ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג בה כשורה.
פחות מזה - שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע העני ממי לקח.
פחות מזה - שידע העני ממי נטל, ולא ידע הנותן.
פחות מזה - שייתן לעני בידו, קודם שישאול.
פחות מזה - שייתן לו כראוי ליתן לו, אחר שישאול.
פחות מזה - שייתן לו פחות מן הראוי, בסבר פנים יפות.
פחות מזה - שייתן לו, בעצב.

הרמב"ם, משנה תורה, הלכות מתנות עניים, פרק י

תגובה 1:

  1. חיבור יפה בין העולמות.
    אפשר לחלץ מזה פרשנויות מענינות לעולם התוכן של עסקים וקהילה. אהבתי

    השבמחק