יום שני, 14 במאי 2012

מיזמים עסקיים באלכ"רים משנים את ה"גנטיקה" של הארגון

האם זה טוב או לא? אתם תגידו. 

בשנים האחרונות אנחנו עדים להקמתם של עשרות מיזמים חברתיים – עסקיים בישראל. חלק מהמיזמים הללו פועלים בעמותות, חלק באגודות שיתופיות ואחרים הם מיזמים חברתיים בחברות עסקיות.
על מיזמים חברתיים – עסקיים כתבתי בכמה הזדמנויות. אבל הנושא ממשיך לעניין אותי: האם הם אפקטיביים? האם הם מהווים מקור מימון יעיל לעמותה? מה ההשפעות שלהם על העמותה? על המגזר השלישי ועל החברה הישראלית בכלל?  
לכן, שמחתי לקרוא את המאמר החדש* של פרופ' הלל שמיד ושל נעמי שרון. המאמר דן בהשפעתה של יזמות חברתית עסקית בעמותות על חזון הארגון החברתי, על ערכיו ועל התרבות הארגונית שלו וכן על תהליכי הניהול הנהוגים בו. אלה ממצאי המחקר כפי שמופיעים במאמר: 

למיזמים העסקיים בעמותות יש השפעה מסוימת על הארגון.
הכותבים מצאו כי בארגונים חברתיים המפעילים מיזמים עסקיים חלו מספר שינויים:
1. התרבות הניהולית של הארגון הושפעה. הארגון החברתי אימץ גישות ניהול הלקוחות מהעולם העסקי, במיוחד גישות שיווקיות.
2. סגנון הניהול השתנה:  העמותות אימצו סגנון ניהול מכוון תוצאות.
3. מצבת כוח האדם השתנתה: מיזם חברתי דורש הרבה עובדים.
4. המיזמים תורמים להגדלת הכנסות הארגון – רק במידה בינונית.
5.  החזון של העמותה וערכי הארגון לא השתנו.


אז בואו תראו איך הגיעו למסקנות הללו. המידע מבוסס על נתונים מ 37 ארגוניםאוכלוסיית המחקר כללה ארגונים המפעילים מיזמים שמטרתם חברתית ועסקית יחדיו. החוקרים התבססו על מיפוי שנערך בישראל על ידי בנימין גדרון ויוגב בשנת 2010. 49 מתוך 124 מיזמים שהיו במיפוי מופעלים על ידי עמותות, ורק אלה נכללו במדגם במחקר הנוכחי.  על השאלון ענו מנהלים/ יו"רים מ 37   ארגונים חברתיים.
נמצא כי 61% מהארגונים המפעילים מיזם עסקי הם ותיקים( בני 11 שנה ומעלה). אבל המיזמים – ברובם צעירים.( 63% מהם פעילים עד 6 שנים)  שליש מהמיזמים מופעלים בארגונים המטפלים בנוער בסיכון, שליש בארגונים המטפלים בנכים ויתר הארגונים- משרתים נשים/קשישים ואחרים. 

על הממצאים בהרחבה
החוקרים מצאו כי הארגונים החברתיים נשארו נאמנים לחזון שלהם. חזון הארגון לא השתנה כתוצאה מהפעלת המיזם העסקי. אבל הרבה דברים כן הושפעו:
1. התרבות הארגונית השתנתה. בעקבות הפעלת מיזם עסקי בעמותה, נוצרה בארגון כולו תרבות חדשנית ויזמית.
2. תנאי תחרות בהם פועלים המלכ"רים, תחרות על משאבים והצורך לחפש קהל לקוחות, גורמים לאלכ"ר לאמץ שיטות ניהול ושיווק מהעולם העסקי.
3.מנהלים דיווחו כי בעקבות הפעלת המיזם אימצו שיטות ניהול עסקיות ברמה בינונית ומעלה.(3.7 בסולם של 5).  שינויים כאלה נתפסים בעיניהם כשינויים חיוביים התורמים לאפקטיביות ניהולית ולמימוש היעדים הארגוניים.
4. הפעלת מיזם עסקי הביאה לשינויים במבנה הארגוני- רוב מנהלי המיזמים העסקיים הם שכירים והם בעלי רקע ונסיון מהעולם העיסקי. רוב הארגונים גייסו כוח אדם נוסף בעקבות ולצורך הפעלת המיזם. 

מה לגבי התרומה הכלכלית? נדרש אורך נשימה
אחת הסיבות להפעלת מיזמים עסקיים בעמותות היא יצירת עצמאות כלכלית ומקור הכנסה בר קיימא. המחקר הזה בדק גם נקודה זו . הממצאים מראים כי קיימת תרומה מסויימת של המיזמים להכנסות ולרווחי הארגון אך ברוב המקרים מדובר בתרומה קטנה, יחסית לתקציבו השנתי של הארגון. רק 23% מהמשיבים דיווחו  כי המיזם תורם לרווחי הארגון. החוקרים טוענים כי במקרה הישראלי המיזמים אינם מביאים ליציבות ולעצמאות כלכלית המיוחלת. וכי נדרשים זמן ומשאבים ארגוניים אחרים שיביאו להפעלת מיזמים רווחיים ולחיזוק היציבות הפיננסית של האלכ"רים. 


אבל יש נקודת אור החוקרים טוענים כי ככל שהמיזם ותיק יותר, כך התרומה ליכולת הקיימות של הארגון גדולה יותר. לכן, ארגון צריך לדעת כי בטווח הקצר אין לצפות לרווחים מהמיזם העסקי שהוא מפעיל, אבל לאחר שהמיזם הוכיח את ערכו המוסף ואת תרומתו וממצב את עצמו מבחינה מקצועית וארגונית- ניתן לצפות לרווחים ולהכנסות.


והמסקנה שלי - התחום כל כך חדש  בארץ ויש לתת לו זמן. מבחינה ארגונית נראה לי כי עמותה המפעילה מיזם עסקי, נהנית מתועלות שונות. הארגון מאמץ דרכי ניהול עסקיות אפקטיביות, קולט אנשים שיודעים לחשוב עסקית והדבר עשוי  לסייע לו בהתנהלותו הכללית. אבל חשוב שיחד עם החתירה ל"עסקיות" הארגון לא יוותר בדרך על האופי החברתי שלו ועל החתירה להשיג את ייעדיו החברתיים. לדעתי, אם המיזם העסקי מקדם את המטרות החברתית של העמותה (למשל העסקה של אנשים מאוכלוסיות מודרות או כל מטרה חברתית מוגדרת) הוא כבר בדרך הנכונה.
ולגבי הכנסות כספיות  - זו סוגיה חשובה. מיזם עסקי צריך להיות רווחי. מחקר שנעשה בגרמניה הראה כי מיזמים עסקיים נעזרים בשלבים הראשונים בתמיכה של פילנתרופיים ובשלב מאוחר יותר בתמיכה של רשויות המדינה. יש להמשיך ולחפש את המודל הנכון והיעיל להצלחה ארוכת טווח של המיזמים העסקיים - חברתיים גם אצלנו. המאמר התפרסם בגליון אפריל  2012, בכתב העת בטחון סוציאלי. נעמי שרון (ארגון פעמונים) פרופר הלל שמיד (אוניברסיטה העברית) המאמר מתבסס על עבודת התיזה לתואר שני של נעמי שרון. על המחקר המלא ואף על מגבלותיו ניתן לקרוא בקישור:
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon88/Pages/11shmid.aspx

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה